Riskli yapı tespit raporu malikler veya müteahhit firmalar tarafından binanın kentsel dönüşüm sürecine girmesi amacıyla hazırlanmaktadır. 

Özel cihazlar ve yetki belgesi kapsamında yapılan ölçümler raporlanır.

 

 

Hazırlanan raporlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl müdürlüğüne iletilerek kentsel dönüşüm için resmi süreç başlatılmaktadır.

1. Tapu müdürlüğünden güncel tapu durum belgesi alınır.


2. Riskli yapı tespit raporu için gerekli evraklar ile lisanslı kuruluşa başvurur.


3. İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM AŞ gerekli analizleri yapar ve raporu hazırlar.


4. İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM AŞ 10 iş günü içinde rapor sonucunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirir.


5. İL Müdürlüğü raporu inceler


6. Raporda evrak eksikliği yoksa Tapu ve Sicil Müdürlüğü’ne bildirilir.

7. Tapu Sicil Müdürlüğü bina tapusuna “riskli” şerhi koyar (bilgi amaçlıdır, alım-satıma engel teşkil etmez)


8. Tapu Sicil Müdürlüğü yapının riskli olduğunun tespit edildiğine dair ve buna 15 gün içinde itiraz haklarının saklı bulunduğuna dair tebligatı tüm hak sahiplerine gönderir.