• Binasını bu kanun kapsamında yeniletecek mülk sahipleri, bina yapımı için devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisinden ve kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanırlar. Kiracılar ve diğer hak sahipleri de taşınma parası alabilirler.


• Kentsel Dönüşüm teşviklerinden; Sadeceiskanlı binalar değil; arsatapulu, gecekonduya da kaçak pozisyonunda bulunan yapılar da faydalanabilir 
• Binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkıp yeniden yapılması için arsa hissedarlarının 2/3 çoğunluğu yeterli olmaktadır.


• Bu kanun kapsamında yapılacak işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyeler tarafından alınan iskân harcı, otopark harcı, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve bunun gibi diğer ücretler ile banka ve sigorta muamelelerinde alınan harçlardan muafiyet söz konusudur.

• Riskli yapı olarak belirlenmiş taşınmazların yıkılması sonrasında arsa sahipleri ile yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca inşa edilecek konutların arsa sahibine veya üçüncü şahıslara tesliminde KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.


• Kentsel Dönüşüm ile yenilenen binanızdaki mülk değerleri en az %100 oranında artacaktır. Bu sayede hem yapınızı depreme dayanıklı hale getirerek can ve mal güvenliğiniz sağlanacak hem de gayrimenkullerinizin değeri artacaktır.