Kentsel dönüşüm, kentin imar planına uymayan, kaçak, ruhsatsız, eski yapıların daha sağlıklı, yaşanabilir ve imar planlara uygun olarak yeniden yapılmasıdır.
Amaç, kentin deprem riski taşıyan eski, sağlıksız alanlarının yapılacak düzenlemelerle daha modern ve çağdaş yapılanmalar ile yenilenmesini sağlamaktır. Kentsel dönüşüm projelerinin sağlıklı ve uygulanabilir olması açısından yerinde dönüşüm ilkesi üzerine kurulması çok önemlidir. 

İnsan odaklı, finansman sorunu çözümlenmiş ve yerinde dönüşüm ilkesi üzerine kurulmuş kentsel dönüşüm projeleri sağlıklı ve modern yaşam alanları yaratmaktadır.


Kentlerdeki çarpık yapılaşma ve yarattığı sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamak için kentsel dönüşüm ile ilgili birçok kanun bulunmaktadır. 

Ancak 2012 yılında çıkarılan6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ile devlet desteği ön plana çıktığı için Türkiye’de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanmıştır.