• Bilgi amaçlı Deprem Risk Raporlarının hazırlanması
• Yenileme-Dönüşüm amaçlı Riskli Yapı Tespit Raporlarının hazırlanması
• Bina yenileme süreci ile ilgili Danışmanlık hizmeti sunulması
• İstek doğrultusunda; bina yenileme ile ilgili anahtar teslim hizmeti sunulması
• Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmetinin verilmesi, 
• Yeni Yapılacak Bina Projelerinin çizilmesi ve ilgili ruhsatların alınması,
• Binanızın yeniden inşaatının yapılması
• Riskli alanların belirlenmesi ve gerekli imar tadilatlarının yapılması