6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli çıkan ve yenilenecek olan binalar için devlet tarafından kira yardımı veya kredi faiz desteği sağlanmaktadır. Bir kişi kira yardımı ve kredi desteğinin sadece birinden yararlanabilir. 

KREDİ FAİZ DESTEĞİ
6306 sayılı yasa kapsamında evini yeniden yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere faiz desteği verilmektedir.
Evini yenilemek isteyen malikler bağımsız bölüm başına en fazla 125.000 TL kredi kullanabilir. Kredi geri ödemeleri ise 2 yıl anapara geri ödemesiz ve 10 yıl vadeli olarak gerçekleşmektedir. 

 

Birden fazla konutu olan kişinin alacağı kredi miktarı 625.000 TLyi geçemez. Binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkıp yeniden yapılması için arsa hissedarlarının 2/3 çoğunluğu yeterli 

olmaktadır.

KİRA YARDIMI
Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar,Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılmaktadır.


Yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabilir.

 

Konut için yıllık %4 (aylık %0,33) ve azami 120 ay vadede, işyeri için ise yıllık %3 (aylık %0,25) ve azami 84 ay vadede faiz desteği sağlanmaktadır.

 

Enerji verimli binalarda, yeni konutun "Enerji Kimlik Belgesi"nde yazan enerji sınıfı A ise yıllık %5,B ise yıllık %4,5 faiz desteği uygulanır.

 

İşyeri kredilerinde ise Enerji Kimlik Belgesi'nde yazan enerji sınıfı A ise yıllık %4, B ise yıllık %3,5faiz desteği uygulanır.

 

 

 

KREDİ TÜRÜ

FAİZ DESTEĞİ ORANI

AZAMİ ANAPARA ÖDEMESİZ DÖNEM(YIL)

AZAMİ VADE(YIL)

Güçlendirme Kredisi

%4

2

10

Konut Yapım Kredisi

%4

2

10

İşyeri Yapım Kredisi

%3

2

7