Binanız Riskli Çıkarsa

Binanızın riskli çıkması durumunda ise diğer kat malikleri ile ön değerlendirme yaparak bundan sonraki süreçte ne yapmak istediğinize kendi içinizde karar verebilirsiniz. Eğer ortak karar alırsanız binanızı yenilemek üzere raporunuzla Bakanlığa başvurabilirsiniz.

 

Rapor Sonrası Süreç

1. Malikler binaları ile ilgili sadece bilgi edinmek amaçlı başvururlar.


2. Malikler Tapu belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile lisanslı firma İKDAŞ’a başvurur.


3. İKDAŞ tespit raporunu hazırlar ve maliklere bildirir.

 

Unutmayınız ki : Deprem riski hakkında yapılan kanun ve düzenlemeler geçmiş dönemde ülkemizin yaşadığı büyük afetlere dayalı olarak geliştirilmiş ve sizin can ve mal güvenliğiniz için oluşturulmuş yasal düzenlemelerdir.

Deprem Risk Raporu Nedir?

Deprem risk raporu malikler tarafından oturdukları binanın depreme dayanıklılığı ile ilgili bilgi almak amacı ile hazırlanmaktadır. 

Deprem risk raporu ile binanızın depreme dayanıklılığını öğrenerek evinizin durumunu öğrenebilirsiniz. Binanızın sağlam çıkması durumunda eviniz eski de olsa değeri artacaktır.